Nội thất văn phòng

 • Tủ tủ tài liệu – TTL: 111

  Kích thước:
  Xem chi tiet
 • Hộc đựng tài liệu – HTL: 001

  Kích thước:
  Xem chi tiet
 • Tủ tài liệu phòng giám đốc – TTL: 001

  Kích thước:
  Xem chi tiet
 • Bàn làm việc giám đốc 03

  Kích thước: Theo yêu cầu
  Xem chi tiet
 • Bàn làm việc giám đốc 02

  Kích thước: Theo yêu cầu
  Xem chi tiet
 • Bàn làm việc giám đốc 01

  Kích thước: Theo yêu cầu
  Xem chi tiet